Η ΕΛΒΕ Α.Ε. προμηθεύει την Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004

Η ΕΛΒΕ Α.Ε. προμηθεύει την Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004

Η ΕΛΒΕ Α.Ε. μόλις έγινε ο επίσημος προμηθευτής στολών και άλλων ρούχων για την Ολυμπιακή Επιτροπή Αθηνών 2004 και θα προμηθεύσει το προσωπικό της με στολές και επώνυμα εμπορεύματα για την εποχή της συμφωνίας.