ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ιστότοπος www.elvesa.gr είναι ο επίσημος εταιρικός ιστότοπος (εφεξής για λόγους συντομίας Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ) της εταιρείας ELVE SA που δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την εταιρεία με την επωνυμία ELVE SA, με έδρα τον Άγιο Ανδρέα Νέας Περάμου, Νομός Καβάλας. , 640 07 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094137692, Δ.Ο.Υ. Καβάλας και ΑΡ ΓΕΜΗ: 20512830000, ηλεκτρονική διεύθυνση elve@otenet.gr, τηλεφωνική γραμμή ηλεκτρονικού καταστήματος: 25940 / 23600-2, (εφεξής για λόγους συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ιστότοπος www.elvesa.gr είναι ο επίσημος εταιρικός ιστότοπος (εφεξής για λόγους συντομίας Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ) της εταιρείας ELVE SA που δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την εταιρεία με την επωνυμία ELVE SA, με έδρα τον Άγιο Ανδρέα Νέας Περάμου, Νομός Καβάλας. , 640 07 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094137692, Δ.Ο.Υ. Καβάλας και ΑΡ ΓΕΜΗ: 20512830000, ηλεκτρονική διεύθυνση elve@otenet.gr, τηλεφωνική γραμμή ηλεκτρονικού καταστήματος: 25940 / 23600-2, (εφεξής για λόγους συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).
Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για τη χρήση της ιστοσελίδας από την επωνυμία ELVE SA που βρίσκεται στη διεύθυνση www.elvesa.gr. Οποιοσδήποτε χρήστης εισέρχεται ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπου (εφεξής «επισκέπτης» ή/και «χρήστης») θεωρείται ότι συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους που ορίζονται στο παρόν, χωρίς εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε είναι δική του ευθύνη να απόσχει από την επίσκεψη και τη χρήση του ιστότοπου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης όποτε το κρίνει απαραίτητο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται για την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στον ιστότοπο, όσον αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και τα στοιχεία της εταιρείας που παρέχονται. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν κατά λάθος/παρά λάθος κατά την κοινή εμπειρία και δικαιούται να τις διορθώσει όποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των παρεχόμενων πληροφοριών δεν ευθύνεται και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή ζημία προκύψει από παρωχημένες πληροφορίες στην ιστοσελίδα ή από παρανόηση επισκέπτη. Δεν εγγυάται ότι όλες οι πληροφορίες είναι ενημερωμένες, αλλά προσπαθεί, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, να τις κάνει όσο το δυνατόν ακριβέστερες. Η εταιρεία παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται ή ποινικά για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αρνητική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαιρετικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντων κερδών, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) που μπορεί να επισκέπτης του ιστότοπου ή τρίτου για λόγους που σχετίζονται με τη λειτουργία ή μη και/ή τη χρήση του ιστότοπου ή/και αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το Περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματικών ιδιοκτησία τρίτων για τα οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια για τις δικές της αποκλειστικές ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται η αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση αυτό το περιεχόμενο ή η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιουδήποτε άλλου κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά που παρατίθενται και περιγράφουν τον ιστότοπο με το εμπορικό σήμα elvesa.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων αντίστοιχα, προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ιστότοπο δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ιστότοπου όπως ορίζει ο νόμος και με βάση τους κανόνες καλής πίστης και συναλλακτικής δεοντολογίας. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα elvesa.gr για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλο μέσο οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιονδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και ζημία στο ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος που παραβιάζει την εμπιστευτικότητα ή την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου. 3. ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα να μεταδίδουν σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις ισχύουσες συμβάσεις (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες, περιουσιακά στοιχεία και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος μιας εργασίας σχέση ή καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας). 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να διακόπτουν, να βλάπτουν, να καταστρέφουν ή να εξοπλίζουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστή, 6. εσκεμμένη ή ακούσια παραβίαση ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμούς· 7. παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο. 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με άλλους χρήστες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ

Το www.elvesa.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, σας παραχωρεί ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτού του ιστότοπου και του περιεχομένου του στοιχεία. Αυτή η άδεια δεν συνιστά μεταβίβαση τίτλου στον Ιστότοπο και τα στοιχεία του και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τον ιστότοπο και τα στοιχεία του με οποιονδήποτε τρόπο ή να τα αναπαράγετε ή να τα παρουσιάσετε δημόσια, ή να διανείμετε ή να χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο τον ιστότοπο και στοιχεία του για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν επιτρέπεται διαφορετικά από το παρόν.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ WWW.ELVESA.GR

Οι σύνδεσμοι που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο, οδηγούν σε σελίδες του ιστότοπου ή σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν τον χρήστη να μεταβεί από αυτόν σε ιστότοπους τρίτων παρόχων, εταιρειών κ.λπ. λ.π. Αυτοί οι σχετικοί ιστότοποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε τέτοιου ιστότοπου ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιέχεται σε σχετικό ιστότοπο ή για τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις σε τέτοιους ιστότοπους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για διαδικτυακές εκπομπές ή για οποιαδήποτε μορφή μετάδοσης που λαμβάνεται από οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα της, μόνο για να διευκολύνει τη χρήση της ιστοσελίδας, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα δεν σημαίνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

Το elvesa.gr δεσμεύεται να διασφαλίζει την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το elvesa.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες που προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες υποβάλλουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (π.χ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και τροποποίηση ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης να πιστοποιηθεί ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς και χρησιμοποιούνται σωστά.
Η εταιρεία επιβάλλει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και ως εκ τούτου έχει εφαρμόσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές και διοικητικές διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων που συλλέγονται από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που μεταδίδονται, αποθηκεύονται ή με άλλο τρόπο επεξεργάζεται διαφορετικά. Οι διαδικασίες πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών της εταιρείας και του ιστότοπου είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα και επανεξετάζονται και ενημερώνονται τακτικά όποτε είναι απαραίτητο για την κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών, των τεχνολογικών αλλαγών και των κανονιστικών απαιτήσεων. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται μόνο στο προσωπικό ή στους άμεσους συνεργάτες της Εταιρείας που απαιτείται να έχουν τέτοιες πληροφορίες για παραγγελίες εξυπηρέτησης. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η Εταιρεία θα συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη γνωστοποίηση της παράβασης.

ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εσάς. Η Εταιρεία θα σεβαστεί τα δικαιώματά σας και θα αντιμετωπίσει επαρκώς τις ανησυχίες σας. Η ακόλουθη λίστα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά σας που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων:

o Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Όπου η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται από Βάσει της συγκατάθεσής σας, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε από την εταιρεία να διορθώσει τα προσωπικά σας δεδομένα. Η εταιρεία καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα που κατέχει ή ελέγχει και τα οποία χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση, ακριβή, πλήρη, τρέχοντα και σχετικά, με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της, στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ελέγξετε και να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα επικοινωνώντας με την εταιρεία.

Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να ζητήσετε από την εταιρεία να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εάν

– Αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων για την περίοδο που θα χρειαστεί για την επαλήθευση της ακρίβειας,

– Η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε να περιορίσετε την επεξεργασία αντί να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα,

– Η εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε για υποστήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή

– Έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία για την περίοδο που η εταιρεία επαληθεύει εάν τα έννομα συμφέροντά της υπερισχύουν των δικών σας. Σχετικά με τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που έχει στην κατοχή ή τον έλεγχό μας η εταιρεία, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από πού συλλέχθηκαν, αν όχι απευθείας από εσάς, και σε ποιον έχουν γνωστοποιηθεί, κατά περίπτωση. Μπορείτε να λάβετε δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί η εταιρεία για εσάς από την εταιρεία. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ένα εύλογο τέλος για οποιαδήποτε περαιτέρω αντιγραφή μπορεί να ζητήσετε. Η συγκατάθεσή σας ή απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης. Αντί να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ζητήσετε από την εταιρεία να μεταβιβάσει τα δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο οποίος θα σας τα υποδείξει απευθείας. Δεν απαιτείται από την εταιρεία να αποκαλύψει τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία

– Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα

– Η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και εάν δεν το κάνετε, υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία

– Τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία εκτός εάν είναι απαραίτητη η επεξεργασία

– Να συμμορφώνεται με νομική υποχρέωση, η οποία απαιτεί επεξεργασία από την εταιρεία – Ειδικότερα για νομικές υποχρεώσεις

– Για υποστήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων: Δικαίωμα αντίρρησης: Μπορείτε να αντιταχθείτε ή – ανά πάσα στιγμή – στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων λόγω της ιδιαίτερης κατάστασής σας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται στη συγκατάθεσή σας αλλά στη συναίνεση της εταιρείας έννομο συμφέρον ή τα έννομα συμφέροντα τρίτων. Σε αυτήν την περίπτωση, η εταιρεία δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί επιτακτικοί νομικοί λόγοι και υπέρτερο ενδιαφέρον για την επεξεργασία ή υποστήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εάν διαφωνείτε με την επεξεργασία, διευκρινίστε εάν θέλετε να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να περιορίσετε την επεξεργασία από την εταιρεία.

o Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση εικαζόμενης παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον επόπτη προστασίας δεδομένων στη χώρα διαμονής σας ή όπου σημειώθηκε η εικαζόμενη παραβίαση.

Σημείωση: o Χρονική περίοδος: Η εταιρεία θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει το αίτημά σας εντός 30 ημερών. Ωστόσο, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για συγκεκριμένους λόγους που σχετίζονται με το συγκεκριμένο νομικό δικαίωμα ή την πολυπλοκότητα του αιτήματός σας.

O Περιορισμός πρόσβασης: Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εταιρεία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να παρέχει πρόσβαση σε όλα ή ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της νομοθεσίας. Εάν αρνηθεί το αίτημά σας για πρόσβαση, η εταιρεία θα σας ειδοποιήσει για τον λόγο αυτής της άρνησης. Δύο παραδείγματα προσωπικών δεδομένων που δεν μπορούν να αναζητηθούν κατά την παροχή του ονόματος και της διεύθυνσης email σας είναι:

– Δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies του προγράμματος περιήγησης

– Δεδομένα που συλλέγονται από δίκτυα μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εάν έχετε δημοσιεύσει ένα σχόλιο με ψευδώνυμο που δεν είναι γνωστό από την εταιρεία.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου η εταιρεία δεν μπορεί να σας προσδιορίσει ως το υποκείμενο των δεδομένων, δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με το αίτημά σας για άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας όπως περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, εκτός εάν της παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες. άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας: Για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε γραπτώς με την εταιρεία μέσω e-mail.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γενικά, η εταιρεία θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εσάς εάν δεν είναι πλέον απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά. Ωστόσο, ενδέχεται να ζητηθεί από την εταιρεία να αποθηκεύσει τα προσωπικά σας στοιχεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω νομικών διατάξεων. Επιπλέον, δεν θα διαγράψει όλα τα προσωπικά σας δεδομένα εάν έχετε ζητήσει από την εταιρεία να μην επικοινωνήσει μαζί σας στο μέλλον. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία διατηρεί αρχεία που περιέχουν πληροφορίες για άτομα που δεν επιθυμούν να επικοινωνήσουμε μαζί τους στο μέλλον (π.χ. μέσω ομαδικών e-mail). Η εταιρεία κατηγοριοποιεί τα αιτήματά σας ως συγκατάθεση για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς της διατήρησης αυτού του αρχείου, εκτός εάν μας δώσετε διαφορετικές οδηγίες.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Το elvesa.gr επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει συνεχώς τον ιστότοπό του, και τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες του και θα ενημερώνει αυτή την πολιτική. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε αυτή τη διαδικασία σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο αυτής της πολιτικής απορρήτου. Αυτή η πολιτική θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟ ELVESA.GR

Εάν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε και συμφωνείτε με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.