Στολές ασφαλείας και ατομικός προστατευτικός ρουχισμός όπως:

– Αλεξίσφαιρα Γιλέκα
– Βραδυφλεγή
– Αδιάβροχα
– Υποδήματα Ασφαλείας
– Αξεσουάρ
– Σάκοι ιματισμού
– Ισοθερμικά
– Γάντια κλπ.

Προορισμένη για την αστυνομία, το στρατιωτικό σώμα και τις ένοπλες δυνάμεις

Αυστηρή υλοποίηση σύμφωνα με τις δοθείσες προδιαγραφές κάθε υπηρεσίας και πάντα σε συμμόρφωση με τις σχετικές πρότυπες πιστοποιήσεις