Η ΕΛΒΕ ΑΕ, ανακοινώνει την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρίας “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.” η οποία διαθέτει φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος 1 Mwp, στην θέση «Χασάμπαλη», και «Μεριάδες» στην περιοχή Πλατύκαμπου του νομού Λάρισας έναντι τιμήματος € 508.320 ευρώ.

Οι 2 σταθμοί , ισχύος 500 Kw έκαστος, λειτουργούν από τον Ιανουάριο του 2013 και είναι εξοπλισμένοι με Φ/Β γεννήτριες της Renesola, τύπου JC240M-24/Bb και μετατροπείς ΑΒΒ (AURORA) , ένα νέο συστημα με βάση αποσπώμενες μονάδες ισχύος 55 kw.

Έχουν εφαρμοσθεί όλες οι μελέτες προστασίας των σταθμών σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα.

Έχουν εγκατασταθεί συστήματα επιτήρησης καταγραφής και ασφαλείας, μετεωρολογικών μετρήσεων και αυτονομίας.

Οι σταθμοί έχουν πιστοποιηθεί από την TUV HELLAS σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ62446/2009.

Με την προσθήκη των 2 σταθμών ενισχύεται το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σε συνολική ισχύ 3 MW.
H επένδυση έγινε στο πνεύμα της επενδυτικής συνέχειας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) συμβάλλοντας στην μείωση ρυπογόνων εκπομπών και κατά συνέπεια στον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου.