Η διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται σε επαφές προκειμένου να προχωρήσει μέσω εξαγορών στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στον τομέα των ΑΠΕ.